KINASH MARIIA IGORIVNA

 • Kinash M.І., Boyarchuk O.R. Pyridoxine, folate, and cobalamin and the condition of the innate and acquired immunity // Ukr Biochem J. – 2022. - Vol. 94 (1). – Р. 5-13.

 • Boyarchuk O.R., Yarema N.M., Kravets V., Shulhai O.M., Shymanska I., Chornomydz I.B., Hariyan T.V., Volyanska L., Kinash M.I., Makukh H. Newborn screening for severe combined immunodeficiency: the results of the first pilot TREC and KREC study in Ukraine with involving of 10,350 neonates // Frontiers in Immunology. – 2022. – P. 5381.

 • Shulhai O. M., M. I. Kinash, A.-M. A. Shulhai Reye’s-like syndrome in 13-year-old child (a case report) // Zaporozhye medical journal. - 2022. - Vol. 24 (1). – P. 138-142.

 • Kinash M.I, Boyarchuk O.R, Dobrovolska L.I. Zinc: its impact on immune function in children // Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics. – 2021.– Vol. 96(4). – P. 263-269.

 • Hlushko K.T., Boyarchuk O.R., Kinash M.I., Burbela E.I., Rohalska Y.V., Dobrovolska L.M. Awareness of folic acid use and its effect among medical studentsin UKRAINE // Wiad Lek. – 2021. - Vol. 74(9). – P. 2033-2038.

 • Мочульська О.М., Боярчук О.Р., Кінаш М.І., Воронцова Т.О., Волянська Л.А. Ефекти вітамінів А, Е, D, порушення їх обміну та оцінка рівня вітамінної забезпеченості в дітей // Сучасна педіатрія. –2021. – 2(114). – С. 58-66.

 • Boyarchuk O.R., Yarema N.M, Kinash M.I.,Chornomydz I.B. Newborn screening for severe combined immunodeficiency: clinical and cost-effectiveness approaches // Pol Merkur Lekarski, XLIX (289). - 2021.- P. 391–393.

 • Boyarchuk O.R., Hariyan T.V., Yarema N.M., Kinash M.I. Benefits, Challenges and prospect of newborn screening for primary immunodeficiency // Arch Balk Med Union. – 2021. – Vol. 56(1). – P. 72-79.

 • Boyarchuk O.R, Kostyuchenko L.I., Volokha A, Bondarenko A, Hilfanova A, Boyko Y, Kinash M.I., Hariyan T.V., Stepanovskyy Y.I., Volyanska L.A., Chernyshova L.I. Clinical and immunological presentation of ataxia-telangiectasia // Arch Balk Med Union. – 2020. – Vol. 55 (4). – P. 573-581.

 • Kinash M.I., Boyarchuk O.R., Shulhai O.M. Boyko Y, Hariyan T.V. Prіmary immunodeficiencies associated with DNA damage response: complexities of thediagnosis // Balkan Medical Union. – 2020. - Vol. 55(3). - P. 11-18.

 • Hariyan T.V., Kinash M.I., Kovalenko R.O., Boyarchuk O.R. Evaluation of awareness about primary immunodeficiencies among physicians before and after implementation of the educational program: A longitudinal study // PLoS ONE. – 2020. -Vol. 15 (5).

 • Боярчук О.Р., Ярема Н.М., Кінаш М.І. Неонатальний скринінг Т- і В-лімфопеній // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2020. - № 3. - С. 15-18.

 • Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Ярема Н.М., Волянська Л.А., Кінаш М.І., Шульгай Л.М., Чорномидз І.Б. Неонатальний скринінг в Україні: нові виклики // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2020. - № 3(37). – 15-17.

 • Kinash M.I, Boyarchuk O.R. Fat-soluble vitamins and immunodeficiency: mechanisms of influence and opportunities for use // Vopr Pitan. – 2020.- Vol. 89 (3). – P. 22-32.

 • Boyarchuk O.R, Volokha A.I, Hariyan T.V., Kinash M.I., Volyanska L.A., Birchenko I.V., Habor H.Y., Korda M.M. The impact of combining educational program with the improving of infrastructure to diagnose on early detection of primary immunodeficiencies in children // Immunol Res. – 2019. – Vol. 67(4-5). - P. 390-397.

 • Boyarchuk O.R., Kinash M.I, Hariyan T.V., Bakalyuk T.V. Evaluation of knowledge about primary immunodeficiencies among postgraduate medical students // Archives of the Balkan Medical Union. - 2019. - Vol 54 (1). - Р.130-138.

 • Боярчук О.Р., Шульгай Л.М., Кінаш М.І. Питання медичної етики при вивченні пропедевтики педіатрії // Медична освіта. – 2019. - № 1. – С. 6-9.

 • Боярчук О.Р., Добровольская Л.И., Кинаш М.И., Шульгай А.М., Глушко Е.Т., Горишный И.М. Оценка алиментарной обеспеченности детей с соматической патологией витамином D и кальцием по результатам опроса // Вопросы питания. - 2019. - № 5. - С. 53-62.

 • Boyarchuk O.R., Volyanska L.A., Kosovska T.M., Lewandowicz-Uszynska A, Kinash M.I. Awareness about primary immunodeficiency diseases among medical students // Georgian Medical News. – 2018.- Vol. 12 (285). – P. 124-130.

 • Boyarchuk O.R., Lewandowicz-Uszynska A., Kinash M.I., Haliyash N.B., Sagal I.B., Kovalchuk T.A. Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Ternopil region, Ukraine // Pediatria Polska. – 2018. – Vol. 93. - № 3. – P. 221-228.

 • Боярчук О.Р., Глушко К.Т., Кошманюк М.В., Кінаш М.І. Співпраця пацієнтських організацій та лікарських асоціацій у наданні допомоги дітям з рідкісною патологією // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 2. – С. – 5-8.

 • Іванович Ю.А., Кінаш М.І. Доказове дослідження оцінки післяопераційного болю у дітей // Медсестринство. 2018. - № 1. – С.41-43.

 • Іванович Ю.В., Кінаш М.І Вплив музичної терапії на зменшення інтенсивності болю після оперативного втручання у дітей // Медсестринство. – 2018. - № 2. 2018. - С. 63-65.

 • Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Левандович Ушинська О., Галіяш Н.Б., Сагаль І.Р Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо первинних імунодефіцитів // Современная педиатрия. – 2017. - № 8 (88). – С. 21-25.

 • Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Ковальчук Т.А., Кінаш М.І. Артрити при первинних імунодефіцитах // Біль. Суглоби. Хребет. -2017. - № 1.- С. 24-30.

 • Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И., Миколенко А.З. Состояние системы цитокинов у детей с хронической гастродуоденальной патологией на фоне паразитоза // Сборник материалов IV региональной научно-практической конференции с международным участием «Современное состояние здоровья детей», 14-15 апреля 2016 года, г. Гродно, Беларусь. - Гродно: ГрГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 146-149.

 • Кінаш М.І., Дзюбан Л.В., Брезніцька М.І., Мацько А.А. Вплив вітаміну Д на формування кісткової тканини у дітей // Проблеми остеології. – 2016. - № 2– С. 3-7.

 • Крицький І.О., Крицький Т.І., Кінаш М.І. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу у дітей // Вісник наукових досліджень. – 2016. - № 3. – С.75-76.

 • Глушко К.Т., Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Шостак І.Й. Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні лямбліозу // Здоровье ребенка. – 2016. - № 5. – С 78-82.

 • Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін // Медична освіта. – 2016. - № 4. – С.28-30.

 • Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Кінаш М.І. Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. - 2015. - № 6. - С. 63-64.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В., Галіяш Н.Б., Глушко К.Т. Клінічна характеристика кісткової тканини в дітей з патологією гепатобіліарної системи // Проблеми остеології. - 2015. - Т. 18, № 4. - С. 34-36.

 • Кинаш М.И., Крицкий И.О., Дзюбан Л.В. Трихобезуар в практике педиатра // Сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с между-народным участием, посвященной 30-летию кафедры детской хирургии «Актуальные вопросы детской хирургии», 24–25 сентября 2015 г. Гродно, Беларусь. – С. 144-146.

 • Кінаш М.І. Особливості підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря в Польщі / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 року, м. Тернопіль. – С. 166-175.

 • Лобода В.Ф., Добровольська Л.М., Кінаш М.І. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2014. - № 1 (461). – С. 31-33.

 • Кінаш М.І. Боярчук О.Р., Галіяш Н.Б. Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров‘я Польщі // Сімейна медицина. – 2014. - № 1. – С. 152-154.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В. Стан кісткової тканини в дітей з хронічними гепатитами В і С // Проблеми остеології. – 2014. - № 1. – С. 13-15.

 • Кінаш М.І., Черепахіна Л.П., Камнєва А.А. Autopsja obniżenia stresowych sytuacji przy przeprowadzeniu zajęć y pediatrii u studentów // Streszczenie prac XXІ konferencji Naukowej „Potencjały zdrowia i sposoby radzenia sobie w sytuaciach życiowo trudnych. - 2013. - P. 34-35.

 • Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кінаш М.І. Маркери гельмінтів у дітей з хронічною патологією органів травлення // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - № 1. – С. 73-75.

 • Шульгай Л.М., Кабакова А.Б., Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Застосування препарату «Мікразим» у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання у дітей // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 122-124.

 • Кінаш М.І., Молчанов Д. Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози на тлі ацетонемічного синдрому в дітей: діагностика і корекція // Здоров‘я України. - № 2. – 2012. – С. 51.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Шульгай Л.М. Застосування препарату «Креон» в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 4. – С. 81-83.

 • Шульгай Л.М., Кабакова А.Б., Кінаш М.І Застосування інфузійного препарату «Реосорбілакт» у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 1. – С. 11-14.

 • Лобода В. Ф., Добровольська Л.І., Кінаш М.І. Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах // Вісник наук. досліджень. – 2011, №3. – С. 51-53.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Алгоритм прогнозування зниження мінералізації кісток у дітей з гепатобіліарною патологією / Проблеми остеології. – 2011. – Том 14. - № 1. – 2011. С. 44.

 • Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Кабакова А.Б., Кінаш М.І. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими та набутими захворюваннями сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2 – С. 108-111.

 • Кінаш М.І., Кабаква А.Б., Лобода В.Ф. Досвід застосування препарату «Енерлів» у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. № 2. – С. 137-139.

 • Кінаш М.І., Кабакова А.Б., Лобода В.Ф. Жовчокам‘яна хвороба у дітей: основні аспекти патогенезу та лікування // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. - № 2. – С. 349-353.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Деякі аспекти розвитку кісткової тканини у дітей з патологією гепатобіліарної системи // Проблеми остеології. – 2010. - № 4. – С. 27-30.

 • Волянська Л.А., Дмитраш Л.А., Кінаш М.І. Проблемні питання оцінки несприятливих подій у поствакцинальному періоді // Современная педиатрия. - 2010. – № 1. - С. 196-200.

 • Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Лучишин Н.Ю, Кінаш М.І. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2010. - № 1. - С. 139-142.

 • Лобода В.Ф., Миколенко А.З., Кінаш М.І., Балацька Н.І. Лікування дітей з поєднаною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією на фоні аномалій конституцій // Современная педиатрия. - 2009. - № 1. - С. 110-113.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Сахарова І.Є., Дзвінник І.І. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі хронічних гепатитів В та С // Современная педиатрия. − 2009. − № 1. – С. 86-88.

 • Лобода В.Ф., Шульгай О.М., Кінаш М.І. Застосування пробіотика "Симбітер" для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 1. - С. 37-39.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Сахарова І.Є., Дзвінник І.І. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей на тлі хронічних форм гепатитів В та С // Перинатология и педиатрия. – 2009. - № 1. – С. 75-77.

 • Кінаш М.І., Кабакова А.Б. Ефективність застосування «Пангролу» у дітей з екзокринною недостатністю підшлункової залози // Современная педиатрия. – 2009. - № 2. – С. 147-151.

 • Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Деякі аспекти викладання пропедевтики педіатрії студентам в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта. – 2009. - № 2. – С. 109-111.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І., Балацька Н.І., Кабакова А.Б., Волянська Л.А., Кубей І.В. Медикаментозне ураження печінки у дитини раннього віку // Соврем. педиатрия. - 2008. - № 5. - С. 110-112.

 • Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Кінаш М.І. Особливості формування кісткової тканини у дітей із захворюваннями гепатобіліарної системи // Український морфологічний альманах. – 2007. - № 2. - С. 55-57

 • Сахарова І.Є. Федорців О.Є., Бузько Є.Ф., Кінаш М.І. Досвід застосування вітаміну D3 та препаратів кальцію при діабетичній остеопатії у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2007. - № 1. – С. 16-18.

 • Лобода В.Ф., Кабакова А.Б., Кінаш М.І., Синицька В.О. Складності диференціальної діагностики діарейного синдрому // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 2. – С. 89-92.

 • Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Пашко К.О., Кінаш М.І. Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті // Медична освіта.- № 2.- 2006.- С. 70-72.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І., Боймиструк Т.П., Боярчук О.Р. Роль кальцеміну в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей на фоні остеопенічного синдрому // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 3. – С. 73-74.

 • Кінаш М.І., Лобода В.Ф. Динаміка денситометричних та параклінічних показників остеопенічного синдрому у дітей з гепато-біліарною патологією при застосуванні препа-рату «Вітрум кальціум» // Современная педиатрия. - 2005.- № 2. – С. 122-124.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Участь печінки в підтриманні кальцій-фосфорного гомеостазу в організмі // Перинатологія та педіатрія. – 2003. – № 1. – С. 52-55.

 • Кінаш М.І. Вплив хронічних гепатитів В і С на стан кісткової тканини у дітей // Інфекційні хвороби. 2003. - № 2. – С. 48-50.

 • Кінаш М.І. Динаміка метаболічних порушень у сполучній тканині кістки дітей з гепатобіліарною патологією залежно від вираження остеопенічного синдрому // Медична хімія. 2003. – Т. 5, № 2. – С. 119-121.

 • Кінаш М.І. Клінічна характеристика остеопенічного синдрому залежно від ступеня вираження у дітей з гепатобіліарною патологією // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С.64-66.

 • Лобода В.Ф., Боймиструк Т.П., Кінаш М.І Роль ураження різних органів та систем у розвитку остеопенічного синдрому в дітей // Науковий вісник Ужгородського університету (серія Медицина). – 2003. – № 19. – С. 141-144.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Корекція остеопенічного синдрому в дітей з гепатобіліарною патологією препаратом “Вітрум кальціум з вітаміном D” // Проблеми остеології. – 2002. – № 1. – С. 34-37.

 • Лобода В.Ф., Банадига, Кінаш М.І. Особливості клінічного перебігу менінгококової інфекції у дітей // Інфекційні хвороби. -2002. - № 1. – С. 47-49.

 • Лобода В.Ф., Гудима A.M., Балацька Н.І., Ясній О.Р, Боймиструк Т.П., Кінаш М.І. Взаємозв’язок між станом провідної системи серця, фізичним розвитком та дефіцитом кісткової маси в дітей // Вісник наукових досліджень. – 2002. – №. 1. – С. 50-52.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Особливості перебігу епідемічного процесу та клінічних проявів НВV- і НСV-інфекцій у дітей // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 103-107.

 • Лобода В.Ф., Кінаш М.І. Аналіз клінічних симптомів і даних параклінічних методів обстеження дітей з хронічною патологією гепатобіліарної системи // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. - С. 64-65.