KOSOVSKA TETIANA MYKHAYLIVNA

 • Боярчук О.Р., Косовская В.А., Косовская Т.М., Гариян Т.В., Добровольская Л.И. Результаты опроса школьников-подростков о вейпинге // Профилактическая медицина. – 2021. – №24 (4). –С. 30-36.

 • Мочульська О.М., Косовська Т.М. Системна терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури) // Сучасна педіатрія. Україна. – 2021. – №1. – С. 62-67.

 • Мочульська О.М., Косовська Т.М. Клінічні та параклінічні особливості перебігу алергодерматозів у дітей // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – №8. – С. 33-39.

 • Nykytyuk S., Levenets S., Nedoshytko Т., Кosovska T. A case report and literature review of the pathogenetic aspects of the combined infection of Epstein-Barr virus and oral candidiasis //Актуальна інфектологія. – 2020. – Том 8. – №5. – С. 83-89.

 • Левенець С.С., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Воронцова Т.О. Фактори ризику гіперреактивності дихальних шляхів у дітей із бронхіальною астмою //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.–2020. – №1. – С.1 7-22.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок хвороби Краббе в педіатричній практиці // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – №2. – С. 10-14.

 • Боярчук О.Р., Косовська В.О., Косовська Т.М. Особливості перебігу муковісцидозу у дітей Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – №1. – С. 5-9.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок Лайм-бореліозу в дитини //Актуальна інфектологія. – 2019. – №1.–С. 69-72.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О. Випадок синдрому Прадера-Віллі в клінічній практиці педіатра // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – №2.– С.1 7-23.

 • Boyarchuk O., Volyanska L., Lewandowicz-UszynskaA., Rosovska T., Kinash M. Awareness of primary immunodeficiency diseases among medical students // GMN: Georgian Medical News. – 2018. – №12. – Р. 124-130.

 • Боярчук О.Р.,Чорномидз І.Б., Косовська Т.М., Бурбела Е.І. Особливості викладання предмета “Основи раціонального харчування” на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією//Медична освіта. – 2018. – №1. – С. 11-15.

 • Boyarchuk О., Krytska Н., Chornomydz А., Pelykh V., Chornomydz I., Kosovskа T., Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics// Archives of the Balkan Medical Union Copyright. – 2018. – June. – Balkan Medical Union. – №2. – Р. 14-22.

 • Чорномидз І.Б., Косовська Т.М., Косовська В.О. Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – №2. – С. 188-193.

 • Кибар О. Д., Косовская В.А., Косовская Т.М., Шило О.Р. Особенности распределения внутриклеточного пула йода в организме детей с внебольничной пневмонией на фоне йододефицита//Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2018. – №1.– С. 132-138.

 • Косовська Т.М., Косовська В.О., Чорномидз І. Б. Аномалад П’єра-Робена в клінічній практиці педіатра // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – №2.– С. 10-14.

 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Косовська Т.М. Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 54-58.

 • Косовська Т.М., Чорномидз І.Б., Косовська В.О. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 35-37.

 • Косовська Т.М., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – №2. – С. 41-43.

 • Федорців О.Є., Косовська Т.М., Стеценко В.В. Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – №1. – С.17-18.

 • Косовська Т.М., Левенець С.С. Клініко-імунологічні особливості розвитку бронхообструктивного синдрому у дітей з гострим обструктивним бронхітом, що виник після перенесеної ГРВІ // Профілактична медицина. – 2013. – №1. – С.33-34.

 • Косовська Т.М. Застосування спеціальних харчових продуктів, що містять антиоксиданти та лютеїн в лікуванні дитячої патології // Профілактична медицина. – 2013. – №1. – С. 25-26.

 • Косовська Т.М. Клініко-імунологічний статус у дітей з хронічним бронхітом // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – №5. – С. 19-21.

 • Косовська Т.М. Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці //Медична хімія. – 2012. –С. 115-117.

 • Косовська Т.М. Дистанційне навчання – нові можливості для професійного розвитку //Медична освіта. – 2012. – №4. – С. 73-77.

 • Косовська Т.М. Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С. 98-99.

 • Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С. 120-121.

 • Косовська Т.М., Левенець С.С. Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів //Вісник наукових досліджень. – 2011. – №3. – С. 28-29.

 • Косовська Т.М., Левенець С.С., Волянська Л.А., Волошин О.Я. Медико-соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – №1. – С.63-65.