Chornomydz Iryna Bohdanivna

  • Щербатюк Н.Ю., Гаріян Т. В., Мудрик У. М., Чорномидз І. Б., Горішній І. М. Вплив антибіотиків різних груп на перебіг позалікарняної пневмонії у дітей // Вісник медичних і біологічних досліджень - 2023 - № 1 - С. 22-25.

  • Ярема Н.М., Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Панасюк Я.В. Аномалії кількості і стуктури хромосом, асоційовані з імунодефіцитом // Цитологія і генетика.– 2021. –№ 4. -С. 54-64.

  • Boyarchuk O., Yarema N., Kinash M., Chornomydz I. Newborn screening for severe combined immunodeficiency: clinical and cost-effectiveness approaches // Pol Merkur Lekarski, XLIX (289). - 2021.- P. 391–393.

  • Boyarchuk O., Chornomydz I., Chornomydz A., Mudryk U., Mochulska O. Features of diagnosis and treatment of psychogenic (somatic, psychosomatic) cough in children // Pharmacology OnLine. – 2021. – № 3. – P. 116-129.

  • Горішний І.М., Мочульська О.М., Чорномидз І.Б., Горішний М.І.Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей // Медичний форум.-2020.- № 19.- С.42-46.

  • Boyarchuk O., Chornomydz A., Chornomydz I. Features of the community–acquired pneumonia in a child with Kasabach-Merritt syndrome: case-report and mini-review // Archives of the Balkan Medical Union. - 2019. - N. 2. - P. 11-17.

  • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії // Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.

  • Мочульська О.М., Шульгай А.Г., Ошлянська О.А., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю. В., Чорномидз І.Б. , Добровольська Л.І., Сверстюк А.С. Cучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3. – С. 56-61.

  • Boyarchuk O., Krytska H, Chornomydz A, Pelykh V, Chornomydz I, Kosovska T, Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics // Archives of the Balkan Medical Union. – 2018. – N 2. – P. 259-267.

  • Боярчук О.Р.,Чорномидз І.Б., Косовська Т.М., Бурбела Е.І. Особливості викладання предмета “Основи раціонального харчування” на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією //Медична освіта. – 2018. – №1. – С.11-15.

  • Чорномидз І.Б., Косовська Т.М., Косовська В.О. Значення ендотеліну у перебігу позалікарняної пневмонії у дітей//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – №2. – С. 188-193.

  • Горішний І.М., Мочульська О.М ., Чорномидз І.Б. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей // Сучасна педіатрія. - 2018. - № 8.- С. 99 - 100.

  • Чорномидз І. Б., Боярчук О. Р., Чорномидз А. В. Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії в педіатричній практиці // Science Review. – 2018. – №2. – Р. 61-65.

  • Chornomydz I., Boyarchuk O., Chornomydz A. Reye (Ray's) syndrome: a problem everyone should remember // Georgian Med News. - 2017. - P. 110-118.

  • Косовська Т.М., Косовська В.О., Чорномидз І. Б. Аномалад П’єра-Робена в клінічній практиці педіатра // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – №2.– С.10-14.

  • Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін // Медична освіта. – 2016. - № 4. –С. 28-30.

  • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Косовська Т.М. Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С.54-58.

  • Косовська Т.М., Чорномидз І.Б., Косовська В.О. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С.35-37.

  • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.29-32.

  • Федорців О.Є., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 1.-С. 35-38.

  • Бегош Н.Б. Особливості функціонування зорової системи у користувачів комп’ютерів / Н.Б. Бегош, І.Б. Чорномидз, О.Я. Зятковська // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №1. – С. 38-42.

  • Косовська Т.М., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – №2. – С. 41-43.

  • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – C. 7-9.

  • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей // Клінічна та експериментальна патологія. - 2011.- № 1.-С.169-173.

  • Чорномидз І. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кверцитину у комплексному лікуванні дітей із гострою позалікарняною пневмонією // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №1. – С. 34-36.

  • Федорців О. Є., Чорномидз І. Б. Діагностичне значення визначення маркерів ендо-теліальної дисфункції в перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей // Современная педиатрия. – 2011. – № 1. – С. 127-129.

  • Чорномидз І. Б. Роль оксиду азоту у перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 53-56.

  • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію // Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2009.-N 12.-С. 186-188.