HOSHCHYNSKYI PAVLO VOLODYMYROVYCH

 • Protsailo M. D., Hoshchynskyi P. V., Krycky І. O., Dzhyvak V. G. Pediatric high-energy and other traumatic injury: Cases and reviews // International Journal of Health Sciences. – 2022. – № 6. – P. 8241–8251.

 • Воронцова Т. О., Федорців О. Є., Крицький І. О., Гощинський П. В., Дживак В. Г. Ефективність корекції дієтичного харчування дітей із функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2022. - №2. – С. 12-16.

 • Krycky І. O., Hoshchynskyi P. V., Dzhyvak V. G., Protsailo M. D., Badiuk N. S. Application of phytocylinders with lipophilic complex of rosa canina and chamomile extract for treatment of constipation in pediatric surgery practice // Pharmacologyonline. – 2021. – №3. – P. 1103-1106.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т.О., Дживак В.Г. Досвід застосування фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування функціональних закрепів у дітей // Актуальні проблеми транспортної медицини. - 2021. - №3. - С. 69-75.

 • Goshchynsky V. B., Goshchynsky P. V., Lugovyi S. O. The analgetic effect of prp-therapy in critical lower limbs ischemia // The 7th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations”. - 2021. - Р. 60-69.

 • Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В. Випадок двобічної брахіоплексопатії // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2021. - № 2. - С. 203-205.

 • Никитюк С. О., Боярчук О. Р., Горішна І. Л., Гощинський П. В., Чубата О. Б., Дивоняк О. М. Клінічний випадок рецидиву триденної малярії // Інфекційні хвороби. - 2019. - №3. - С. 64-69.

 • Goshchynsky V, Lugoviy O, Goshchynsky P, Lugoviy S, Lugoviy U. Variants of endovascular revascularization of lower limbs with critical ischemia doe extensive aterosclerosis and assessment of their effectiveness // Georgian Med News. - 2018. - №283. - P. 15-19.

 • Никитюк С.О., Галич М.М., Філюк А.П., Гощинський П.В. Клінічний випадок укусу змії в дівчинки шкільного віку // Актуальна інфектологія. – 2018. - Том 6. - №5. – С. 227-229.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Горішній І. М., Мочульська О. М., Крицька Г. А. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ // Медична освіта. - 2018. - № 3. - С. 44-47.

 • Процайло М. Д., Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Вітенко І.М. Основні закономірності дитячого травматизму (за даними травмпункту Тернопільської обласної дитячої лікарні) // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 2. - С. 14-17.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Крицька Г. А., Крицький Т. І. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С. 15-17.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицький Т. І., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Горішній І. М., Вітенко І. М. Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 1. - С. 98-100.

 • Гощинський В.Б., Гощинський П.В. Діагностика та лікування гострих тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок у дітей // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку медицини та фармації 2018». - 2018. – С. 82-92.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 2. - С. 117-118.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Горішній І. М. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига. - 2015.- №2. - С. 38-40.

 • Процайло М.Д., Гощинський П.В., Жук С.А. Недосконалий остеогенез // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С. 8-10.

 • Запорожан С.Й., Марченкова Н.О., Процайло М.Д., Гощинський П.В., Крицький І.О. Аналіз дитячого травматизму // Здобутки клінічної та експериментальної.- 2015. - №2. С. 103-107.

 • Гощинський П.В. Первинний перитоніт у дітей, особливості перебігу та діагностики. // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига. - 2015. - №2. - С. 23-26.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Лікувальна тактика та інтенсивна терапія в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах у новонароджених дітей з гастрошизисом // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- м. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2014.- №2. - С. 54-56.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Чепесюк В.О. Переваги застосування інфрачервоної коагуляції апаратом CTL 3808 (Польша) в лікуванні капілярних гемангіом у дітей // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології - 2014. - №2. - С. 57-58.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І. Лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей із застосуванням ін`єкційного парауретерального введення гідрогелю. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. - 2014. - С. 93-94.

 • Ковальчук Л. Я., Гощинський В. Б., Гощинський П. В. Реваскуляризація нижніх кінцівок у хворих із хронічною критичною ішемією // Шпитальна хірургія. – 2014. - №4. – С. 20-25.

 • Гощинський П.В. Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок у дітей // Вісник наукових досліджень. – 2014. – №4. – С. 58-61.

 • Крицкий И .О., Гощинский П.В. Применение современных технологий в клинике детской хирургии с помощью метода инфракрасной коагуляции в комплексном лечении гемангиом у детей. // Материалы I Всероссийской конференции «Неотложная детская хирургия и травматология». - 2013. - С. 94 -95.

 • Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В. Використання сучасних малоінвазивних методів лікування міхурові-сечовідного рефлексу у дітей. // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2013.- №1. - С. 92-93.

 • Гощинський П. В., Крицький І. О. Деякі аспекти сучасного викладання дитячої хірургії на до дипломному рівні у підготовці сімейних лікарів // Медична освіта. – 2013. - №3. – С. 28-29.

 • Гощинський П. В., Крицький І. О. Особливості навчального процесу для іноземних студентів з дитячої хірургії // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – С. 115-116.

 • Гощинський П. В. Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С. 130-131.

 • Гощинський П. В. Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С. 121-122.

 • Гощинський П. В. Обґрунтування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. – 2012. - №4. – С. 91-94.

 • Гощинський П. В., Крицький І. О. Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі КУТОР «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №4. – С. 111-113.

 • Федорців О. Є., Кінаш М. І., Лобода В. Ф., Шульгай Л. М., Луцишин Н. Ю., Крицький І. О., Сахарова І. Є., Синицька В. О., Стеценко В. В., Левенець С. С., Боймиструк І. І., Домбрович М. І., Гощинський П.В. Об’єктивний структурований клінічний іспит - метод оцінки рівня засвоєння практичних навичок та формування професійних вмінь // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації».- 2012. – С. 411-413.

 • Горішний І. М., Горішна І. Л., Крицький І. О., Гощинський П. В., Гнопко Г. С. Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії».- 2012.- С. 33-34.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Крицька Г. А. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ // Медична освіта. – 2012. - №4. – С. 18-19.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В., Воронцова Т .О., Кінаш М. І., Кубей І. В., Синицька В. О., Горішній І. М., Крицька Г. А., Гощинська О. О. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2011. - №2. - С. 58-60.

 • Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Кабакова А. Б., Шульгай Л. М., Кінаш М. І., Левенець С. С., Косовська Т. М., Крицький І. О., Гощинський П. В. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей із вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2011.- №2. - С. 108-111.

 • Крицький І. О., Гощинський П. В, Чепесюк В. О. Використання інфрачервоної коагуляції в комплексному лікуванні гемангіом у дітей // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2011.- №2. - С. 123-124.

 • Кінаш М. І., Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Крицький І. О., Шульгай Л. М., Шостак І. Й., Гощинський П. В., Сирник Г. Т. Досвід застосування препарату енерлів у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера // Актуальні питання педіатрії ,акушерства та гінекології.- 2011.- №2. - С. 137-139.

 • Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Лучишин Н.Ю., Кубей І.В., Кінаш М.І., Гощинський П.В., Галіяш Н.Б., Ревчук В.С., Ковальчук Т.А. Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах. // Здобутки експериментальної та клінічної медицини.- 2010.- №1. - С. 116-117.

 • Бліхар В.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Стоян О.О. Лікувальна тактика дистальних форм гіпоспадій у дітей з використанням операції уретропластики за Мустарде // Матеріали XIII конгресу світової федерації лікарських товариств. – 2010. - С. 472-473.

 • Крицький І.О., Бліхар В.Є., Гощинський П.В., Воронцова Т.О.,Кінаш М.І., Кубей І.В., Шульгай Л.М., Крицька Г.А., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Переваги кредитно-модульної системи навчання над традиційною у вищих навчальних закладах України // Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати ,проблеми та перспективи».- 2010. – №3. - С. 27-28.