MOCHULSKA OKSANA MYKOLAIVNA

 • Колісниченко Г.І., Парфіненко А.Ю., Волкова І.І., Щербина В.І., Холявка В.З., Лешко Х.С., Мочульська О.М. Сучасний стан оздоровчого туризму в Україні // Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму. – 2022. – № 1. – C. 49-52.

 • Boyarchuk O., Mochulska O., Komorovsky R. Diagnosis and management of pharyngitis in children: a survey study in Ukraine // GERMS. – 2021. – № 11. – P. 363-371.

 • Mochulska O., Boyarchuk O. Antibiotics prescribed by general practitioners to treat sore throat in children // Pharmacology OnLine. – 2021. – № 3. – P. 639-644.

 • Boyarchuk O., Chornomydz I., Chornomydz A., Mudryk U., Mochulska O. Features of diagnosis and treatment of psychogenic (somatic, psychosomatic) cough in children // Pharmacology OnLine. – 2021. – № 3. – P. 116-129.

 • Боярчук О.Р., Мочульська О.М. Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо діагностики та лікування фарингіту в дітей // Сучасна педіатрія. – 2021. – № 4. – С. 29-35.

 • Мочульська О.М., Боярчук О.Р., Кінаш М.І., Воронцова Т.О., Волянська Л.А. Ефекти вітамінів А, Е, D, порушення їх обміну та оцінка рівня вітамінної забезпеченості в дітей // Сучасна педіатрія. – 2021. – № 2. – С. 58-66.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Мочульська О.М. До питання комплексного лікування функціональних розладів травлення у немовлят // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2021. – № 28. – С. 12-15.

 • Мочульська О.М., Косовська Т.М. Системна терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури) // Сучасна педіатрія. – 2021. – № 1. – С. 62-67.

 • Никитюк С.О., Мочульська О.М., Левенець С.С., Воронцова Т.О. Скарлатина на тлі токсикодермії в дитини: клінічний випадок і короткий огляд // Здоров`я дитини. – 2021. – № 1. – С. 53-56.

 • Мочульська О.М. Оцінка якості життя у дітей з дерматологічними захворюваннями (огляд літератури) // Сучасна педіатрія. – 2021. – № 3. – С. 61-68.

 • Горішний І.М., Горішний М.І., Горішна І.Л., Мочульська О.М. Випадок гепатиту тяжкого ступеня як первинного прояву EBV-інфекції у дитини раннього віку // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2021. – № 29. – С. 9-11.

 • Мочульська О.М. Особливості патогенезу свербежу та протисвербіжної терапії у дітей з алергодерматозами // Український журнал перинатологія і педіатрія. – 2021. – № 2. – С. 57-67.

 • Боярчук О.Р., Мочульська О.М. Особливості та перспективи дистанційного навчання при викладанні педіатричних дисциплін на етапі додипломної підготовки лікарів // Медична освіта. –2021. – № 2. – С. 81-86.

 • Мочульська О.М. Особливості дистанційного навчання на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені і. Я. Горбачевського МОЗ України (аналіз результатів анкетування студентів) // Медична освіта. – 2021. – № 2. – С. 47-53.

 • Горішний І. М., Горішний М. І., Мочульська О. М., Чорномидз І. Б. Деякі клініко-ендоскопічні особливості перебігу захворювань верхнього відділутравного каналу у дітей // Медичний форум. – 2020. – № 19. – С. 42-46.

 • Ярема Н.М., Боярчук О.Р., Мочульська О.М. Неонатальний скринінг на тяжкі комбіновані імунодефіцити: ретроспектива і сучасність (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.– 2020. – № 2. – С. 30-36.

 • Мочульська О.М. Зовнішня терапія алергодерматозів у дітей (огляд літератури) // Український журнал Перинатологія і Педіатрія.– 2020. – № 4. – С. 41-47.

 • Lyubomirskaya E.S., Kamyshnyi A.M., Krut Y.Ya., Smiianov V.A., Fedoniuk L.Ya., Romanyuk L.B., Kravets N.Ya., Mochulska O.M. SNPs and Transcriptional Activity of Genes of Innate and Adaptive Immunity at the Maternal-Fetal Interface in Woman with Preterm Labour, Associated with Preterm Premature Rupture of Membranes // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – № 1 – P. 25-30.

 • Мочульська О.М., Глушко К.Т. Особливості клінічного перебігу алергодерматозів у дітей // Сучасна педіатрія.– 2020. – № 7. – С. 58-63.

 • Мочульська О.М., Косовська Т.М. Клінічні та параклінічні особливості перебігу алергодерматозів у дітей // Сучасна педіатрія. – 2020. – № 8. – С. 33-39.

 • Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Mochulska O.M., Horishniy I.M., Sheremet M.I. Dynamics of indicators of cellular immunity in conditions of acute generalized peritonitis in rats // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2019. – №9 – P. 4663-4666.

 • Марценюк В.П., Мочульська О.М. , Боярчук О.Р., Павлишин Г.А., Сверстюк А.С., Завіднюк Ю.В., Бондарчук В.І. Перспективи розробки і застосування біосенсорів та імуносенсорів з діагностичною метою в клінічній медицині // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1. – С. 15-22.

 • Шульгай О.М., Кабакова А.Б. , Мочульська О.М. , Шульгай А-М.А. Застосування рослинних препаратів в лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи // Здоровє ребенка. – 2019. – № 1. – С. 33-37.

 • Горішний І.М., Горішний, М.І. Мочульська О.М. Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом. // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 1. – С. 15-18.

 • Сурков Д.М., Мочульська О.М. Контроль температури тіла під час проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 1. – С. 26-32.

 • Марценюк В.П., Качур І.В., Сверстюк А.С., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю.В., Коваль В.Б., Мочульська О.М. Моніторинг стану здоров’я за функціональними показниками за допомогою сенсорів у реабілітаційній медицині: систематичний огляд // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 2. – С. 5-12.

 • Холявка В.З., Лешко Х.С., Мочульська О.М., Кухтій А.О. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 25-33.

 • Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Бігуняк Т.В., Павлишин А.В., Мочульська О.М. Застосування кіберфізичних біосенсорних та імуносенсорних систем.//Медична інформатика та інженерія. - 2019. - № 19. – С. 25-38.

 • Савицька Н.І., Мочульська О.М. Формування правової компетентності керівників медсестринства на етапі післядипломної освіти // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 107-113.

 • Мочульська О.М., Шульгай А.Г., Ошлянська О.А., Бондарчук В.І., Завіднюк Ю. В., Чорномидз І.Б. , Добровольська Л.І., Сверстюк А.С. Cучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 3. – С. 56-61.

 • Крицький І.О., Гощинський П.В., Крицький Т.І., Горішній І.М., Мочульська О.М., Крицька Г.А. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ // Медична освіта. –2018. – № 3. – С. 44-47.

 • Корнякова В.В., Боярчук О.Р., Мочульська О.М. Оцінювання якості знань молодших медичних спеціалістів засобами тестового контролю // Медична освіта. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – № 4. – С. 136-140.

 • Мочульська О.М., Дивак А.М. Клінічна ефективність та імуномодулююча дія застосування алерген-специфічної імунотерапії з пролонгованим курсом пробіотиків при атопічному дерматиті у дітей // Современная педиатрия. – 2018. – № 6. – С. 34-40.

 • Мочульська О.М. Сучасні принципи зовнішньої терапії атопічного дерматиту у дітей // Современная педиатрия. – 2018. – №7. – С. 78-81.

 • Мочульська О.М., Чорномидз І.Б., Горішний І.М. Сучасна стратегія лікування атопічного дерматиту у дітей (огляд літератури) // Современная педиатрия. – 2018. – № 8. – С. 99-103.

 • Мочульська О.М. Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – № 1. – С. 5-11.

 • Мочульская О.Н., Федорцив О.Е. Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3. – С. 99-104.

 • Мочульська О.М. Неінвазивні методи діагностики атопічного дерматиту у дітей // East European Scientific Journal. – 2017. – № 7. – С. 18-23.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 60-63.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М., Олійник Я.В. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2. – С. 26-28.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей // Современная педиатрия. – 2016. – № 7. – С. 54-57.

 • Мочульська О.М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 1. – С. 94-98.

 • Мочульська О.М. Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту і «атопічного маршу» // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 72-77.

 • Мочульська О.М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 2 – С. 43-47.

 • Пятницький Ю.С., Федорців О.Є., Мочульська О.М. Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1 . – С. 39-43.

 • Fedortsiv O.Je., Pyatnytsky Yu.S. , Mochulska O.M. Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy // Journal of Health Sciences. – 2014. – № 4. – P. 71-18.

 • Пятницкий Ю.С.,Федорцив О.Е., Мочульская О.Н. Иммуномодулируюее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 1167-1170.