SHCHERBATYUK NATALIA YURIVNA

 • Щербатюк Н.Ю., Гаріян Т. В., Мудрик У. М., Чорномидз І. Б., Горішній І. М. Вплив антибіотиків різних груп на перебіг позалікарняної пневмонії у дітей // Вісник медичних і біологічних досліджень - 2023 - № 1 - С. 22-25.

 • Shcherbatiuk N. Choice of antibiotic in the treatment of community-accombined pneumonia in children in hospital conditions // SWorldJournal - 2022 - № 15 - P. 43-47.

 • Shcherbatiuk N.Yu. Vitamin d3 in treatment of osteopenic syndrome in children with growth disorders // International Journal of Medicine and Medical Research -2021.-№2.- P. 26–29.

 • Sherbatyuk N, Boyarchuk O, Nykytyuk S, Mudryk U. Abdominal pain in a patient with a recurrent malaria – case report // Paediatr Croat. - 2021.-№65.- P. 205-209.

 • Щербатюк Н.Ю. Особливості перебігу вірусних енцефалітів у дітей старшого віку // Дитячий лікар - 2021.-№ 4.-С. 12-15.

 • Щербатюк Н.Ю. Особливості перебігу кору в дітей першого року життя // Дитячий лікар - 2021.-№ 2.-С. 5-7.

 • Щербатюк Н.Ю. Феритин як маркер диференційної діагностики анемій // Дитячий лікар - 2021.-№ 1.-С. 12-14.

 • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Горішний М. І. Клінічний випадок синкопальних станів у 16 - річної пацієнтки з соматоморфною вегетативною дисфункцією, дисоціативними станами та вторинним набутим транзиторним синдромом QT на фоні розумової відсталості легкого ступеня//Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2020.- №26.- С. 78-80.

 • Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М., Чорномидз І. Б. Засвоєння студентами практичних навичок при вивченні педіатрії //Медична освіта.-2019.- №3. - С. 35-38.

 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Горішний М.І. Динаміка еритроцитарних індексів та показників обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії різного ступеня важкості // Медичний форум. - 2019.- № 16. – С. 96-100.

 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Горішній М. І. Мембранодеструктивні процеси та система антиокислювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2018.-№1.-С.32-36.

 • Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей // Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.

 • Щербатюк Н.Ю., Мудрик У.М., Горішний І.М. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.

 • Щербатюк Н.Ю. Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей // Здоровье ребенка. – 2013.- №2. – С. 35-38.

 • Щербатюк Н.Ю. Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією // Український медичний альманах. – 2013.-№ 2.- С. 28-34.

 • Щербатюк Н.Ю. Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини // Вісник наукових досліджень.- 2012.-№3. - С. 98-102.

 • Щербатюк Н.Ю. Клінічна характеристика дітей, хворих на залізодефіцитну анемію в Тернопільській області // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии.- 2012.-№3. - С. 56-62.

 • Щербатюк Н.Ю. Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2011.-№2. - С. 48-52.

 • Щербатюк Н.Ю. Деякі аспекти дисгармонійного фізичного розвитку дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології- 2010.- №2. - С. 47-51.

 • Щербатюк Н.Ю. Застосування препаратів “Відеїн – 3” та кальцеміну для лікування та профілактики остеопенічного синдрому у дітей з затримкою росту різного ґенезу //Педіатрія, акушерство та гінекологія – 2009.-№1. - С.42-44.