VOLIANSKA(VOLYANSKA) LIUBOV(LYUBOV) AVHUSTYNIVNA

 • Burbela E., Volianska L., Boyarchuk O. Clinical features and diagnosis of PFAPA syndrome: approach of the primary care physician // Pediatr Pol – 2021. - № 3. – Р.168–172.

 • Мочульська О.М., Боярчук О.Р., Кінаш М.І., Воронцова Т.О., Волянська Л.А. Ефекти вітамінів А, Е, D, порушення їх обміну та оцінка рівня вітамінної забезпеченості в дітей // Сучасна педіатрія. –2021. – №2. – С. 58-66.

 • Горишна И.Л., Волянская Л.А., Дывоняк О.Н., Боярчук О.Р., Бурбела Э.И., Мудрык У.М. Синдром «рука-нога-рот», ассоциированный с сочетанной энтеровирусно-стрептококковой инфекцией, у ребенка // Журнал инфектологии.- 2021. - №1.- С. 124 – 129.

 • Бурбела Е. І., Боярчук О. Р., Волянська Л. А. Ентеровірусна інфекція в амбулаторній педіатричній практиці // Childs Health – 2020. - № 2. – С.127-132.

 • Oksana Boyarchuk, Lubov Volyanska, Vira Synytska, Grygoriy Korytsky, Emilia Burbela A Report of Five Child Tetanus Cases // Journal of Pediatric Infectious Diseases. – 2020. -Vol.15, N 4. – P. 200-205.

 • Бурбела Е. І., Боярчук О. Р., Волянська Л. А. Ентеровірусна інфекція в амбулаторній педіатричній практиці // Childs Health. – 2020. - № 2. – С.127-132.

 • Volyanska L.A., Vorontsova Т.О., Burbela E.I., Rohalska Y.V. Рroblem-oriented teaching of childhood infectious diseases for medical students graduate courses // Медична освіта – 2020. - №1. – С. 27-30.

 • Volyanska L.A., Burbela E.I., Romanyuk L.B. Uncontrolled measles in the age of controlled infections // Childs Health. - 2019. - Vol. 14, No 4. - Р. 242-249.

 • Volyanska L.A., Romanyuk L.B., Burbela E.I., Gorishna I.L. Oropharyngeal microbiota in children during measles rash // Actual infectology. - 2019. - No 3.- Р. 150-154.

 • Рогальська Я. В., Кубей І. В., Воронцова Т. О., Волянська Л. А. Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики // Медична освіта. - 2018. - No 4. – С.89-92

 • Запорожан С. Й., Воронцова Т. О., Волянська Л. А. Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - No 2. – С. 9-14.

 • Федорців О.Є., Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Поспіх Н.Ю. Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку // Zdorov’e rebenka. - 2018. - № 4. - C. 361-364.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Копча В.С. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження // Інфекційні хвороби. - 2018. – N19 - C.74-79.

 • Мудрик У.М., Волянська A.A., Евтушенко C.B. Інфекція Varicella Zoster у дитини після трансплантації нирки // Актуальная инфектология. - 2018. - No 5. - С. 90-90.

 • Волянська Л.A., Рогальська Я.В. Токсокаропровокована лімфопроліферація // Актуальная инфектология,ю - 2018. - No 5. - С. 106-106.

 • Волянська Л. А., Горішна І. Л., Косовська В. О. Ентеровірусна інфекція сезону 2016 року у дітей Тернопільського регіону // Актуальная инфектология. – 2017. – №1. –С.35–41.

 • Запорожан С. И., Воронцова Т. О., Кубей І. В. Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно–лечебной помощи детям на первичном уровне // Педиатрия.Восточная Европа. – 2017. – №1. – С. 17–25.

 • Oksana Boyarchuk, Liubov Volyanska , Liubov Dmytrash Clinical variability of chromosome 22q11.2 deletion syndrome // Central European Journal of Immunology. - 2017. - № 4. - Р. 1–6.

 • Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Мудрик У. М., Євтушенко С. В. Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями // Актуальная инфектология. – 2016. – № 10. – С. 66–71.

 • Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Стеценко В. В., Козак Д. В. Ефективність нейтралізації тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 33–35.

 • Федорців О. Є., Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Стеценко В. В. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію // Актуальная инфектология. – 2016. – № 3. – С. 61–65.

 • Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Стеценко В. В., Кубей І. В., Мудрик У. М. Тривожно–емоційний аспект бронхіальної астми в школярів // Здоровье ребёнка. – 2016. – № 3. – С. 77–80.

 • Бурбела Е. И., Волянская Л. А., Романюк Л. Б.,. Стеценко В. В. Сравнительный анализ колонизирующей микрофлоры ротоглотки у детей, больных ОРИ и бронхиальной астмой // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2016. – № 4. – С. 69–72.

 • Burbela Е. І., Volianska L. А., Kubei І. V., Vorontsovа T. O., Synytska V. O. Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2016. – № 3. – Р. 60–64.

 • Lubov Volianska, Olha Denefil Oksana Boyarchuk, Lubov Dmytrash Bruton agammaglobulinemia:weel–known, but still diffcult to diagnose (case report) Jornal of Clinical Immunology. – 2016. – N3. – Р. 262–262.

 • Волянська Л. А. Епідемічні реалії кору на Тернопільщині // Актуальна інфектологія. – 2016. – №11. – С.98–104.

 • Волянська Л. А., Боярчук О. Р., Дивоняк О. М. Оніхомадезис як прояв ентеровірусної інфекції // Современная педиатрия. – 2016.- № 79. – С. 74–78.

 • Волянська Л. А., Стеценко В. В., Федорчак О. Г. Клінічні аспекти синдрому Ді Джорджі у дитини (клінічний випадок) // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2014.– №2.– С. 59–62.

 • Волянська Л. А. Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків) // Перинатология и педиатрия. - 2014. " 3.- С. 75–79.

 • Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Романюк Л. Б. Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення // Современная педиатрия. – 2014. – № 5. –С. 162–163.

 • Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Романюк Л. Б.Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4. –С. 95–97.

 • Бурбела Е. І. Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому // Перинатология и педиатрия. – 2013. – № 3. – С. 33–35.

 • Волянська Л. А., Євтушенко С. В., Скубенко В. М. Діагностичні перепитії ацетонемічного синдрому у дітей/ // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2013.– №1.– С. 61–65.

 • Волянська Л. А. Гострий риносинусит у дітей в практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при бактеріальній його природі // Здоровя дитини.– №6. – 2013. – С. 61–65.

 • Волянська Л. А., Романюк Л.Б., Заріцька М. Д. Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених з патологічним перебігом раннього неонатального періоду // Перинатология и педиатрия.– 2013. - №3.– С. 17–20.

 • Волянська Л. А. Дискусійні питання вакцинації проти гепатиту В // Перинатология и педиатрия.– 2013. - №3.– С. 53–58 .

 • Волянська Л. А., Дмитраш Л. М. Вакцинація – реакції та ускладнення. Запрошення до дискусії // Інфекційні хвороби – 2012. – №1. – С.95–101.

 • Волянська Л. А. Деякі міркування з приводу публікації «ВИЧ/СНИД – сегодня, а завтра?» проф.І.В.Богадєльнікова // Новости медицины и фармации. – 2012. - №7. – 2012. – С. 22–23.

 • Федорців О. Є., Волянська Л. А., Бурбела Е. І. Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури) // Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 3(51). – С. 125–127.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Щербатюк Н. Ю. Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.– 2011.– №2.– С.97–99.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б. Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності // Здоровье ребенка. – 2011. – №5. – С. 43–49.

 • Левенець С. С., Волянська Л. А., Косовська Т. М. Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів // Вісник наукових досліджень.– 2011. – №3.– С.28–30.

 • Волянська Л. А. Левенець С. С., Косовська Т. М. Медико–соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.– 2010.– №1.– С. 63–65.

 • Волянська Л. А., Дмитраш Л. М., Бугель Л. В., Бурбела І.В. Проблемні питання оцінки несприятливих подій у поствакцинальному періоді (огляд літератури) // Современная педиатрия. – 2010.– №1. – С. 196–200.

 • Волянська Л. А., Дмитраш Л. М. Клинико–иммунологические особенногсти синдрома Ниймеген (клинический случай) // Клинико–лабораторный консилиум.– 2010.– №2–3.– С. 39–41.

 • Павлишин Г. А., Волянська Л. А. Особливості перебігу та лікування сезонних вірусних інфекцій у новонароджених // Інфекційні хвороби.– 2010.– №5 .– С. 82–87.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Калатай Н. Р. Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними хворобами та антибіотикочутливість виявлених мікорганізмів / // Медичні перспективи.– 2009.– №1.– С.182–185.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Дмитраш Л. М. До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинальному періоді // Укр.мед альманах.– 2009.– т.12, №2.– С.40–42.

 • Волянська Л. А., Левенець С. С, Косовська Т. М. Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою // Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №1.– С.16–18.

 • Сміян І. С., Волянська Л. А., Бурбела Е. І. Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення // Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №2.– С.16–19.

 • Сміян І. С., Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Бугель Л. В., Фурдела В. Б. Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної патології // Педіатрія, акушерство та гінекологія.– 2009.– №2.– С. 20–24.

 • Павлишин Г. А., Гнатюк Р. М., Волянська Л. А. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії // Медична освіта– 2009.– №2.– С. 97–99.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Калатай Н. Р. Стан біотопу ротоглотки у дітей з частими респіраторними захворюваннями // Перинатология и педиатрия. – 2009. – №3.– С. 160–160.

 • Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Дмитраш Л. М. Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячного організму на профілактичні щеплення // Ліки України – 2008.– №2.(118) додаток [березень]. – С.39–43.

 • Сміян І. С., Федорців О. Є, Волянська Л. А. Роль вегетативного дисбалансу та порушень кальцієвого обміну в патогенезі діабетичних серцево–судинних ускладнень у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.– 2008.– №2.– С.16–19.

 • Федорців О. Є, Волянська Л. А., Левенець С. С, Косовська Т. М., Левенець О. В. Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи // Український мед.альманах. – 2008.– том 11, №6.– С.119–120.

 • Лобода В. Ф., Кінаш М. І., Балацька Н. І., Волянська Л. А. Медикаментозне ураження печінки у дитини раннього віку // Сучасна педіатрія.–2008.– №5.– С. 110–113.

 • Волянська Л. А., Бурбела Е. І. Джерела психологічної дестабілізації та чинники формування схильності до соціально–негативної поведінки дітей // Буковинський вісник.– 2006.– №1.– С.93–97.

 • Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Волянська Л. А. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії // Медична освіта.– 2006.– №4.– С. 31–33.

 • Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Левенець С. С., Косовська Т. М., Сахарова І. Є. Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку // Современная педиатрия.– 2006.– №3.– С. 167–169.

 • Волянська Л. А., Бурбела Е. І. Аналіз психологічної адаптації підлітків в системі сучасного гімназійного навчання // Современная педиатрия.– 2005.– №3.– С. 42–46.

 • Сміян І. С., Волянська Л. А., Стеценко В. В. Особливості викладання дитячих хвороб іноземним студентам // Медична освіта.– 2003.– №2.– С.36–37.

 • Сміян І. С., Волянська Л. А.Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей // Сучасні інфекції – 2003.– №1.– С. 103–109

 • Сміян І. С., Волянська Л. А., Стеценко В. В., Левенець С. С. Аналіз медико–соціальних аспектів проблеми розвитку вихованців закритих закладів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.–2003.– №2.– С. 24–27.

 • Деркач С. А., Копча В. С., Волянська Л. А. Антибіотикорезистентність збудників гострих кишкових інфекцій, виділених у східному й західному регіонах України // Інфекційні хвороби.–2002.– №3.– С. 22–26.

 • Волянська Л. А., Бабінець Т. С., Скубенко В. М. Порушення абсорбції глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію // Інфекційні хвороби.– 2000.– №1.– С. 46–47.

 • Волянська Л. А., Бабінець Т. С., Скубенко В. М. Порушення абсорбції глюкози у дітей, хворих на гостру дизентерію // Інфекційні хвороби.– 2000.– №1.– С. 64–66

 • Волянська Л. А. Краснуха // Здоровя жінки в Україні.– 1999.– №3.– С. 12 -14.

 • Сміян І. С., Слободян Л. М., Климнюк С. І. Особливості мікрофлори дихальних шляхів у дітей з різними формами бронхітів // Екологічна фізіологія.– 1998.– №1.– С. 51–54.

 • Сміян І. С. Волянська Л. А. Мембранодеструктивний вплив маркерів ендогенної інтоксикації при гострому шигельозі у дітей // Інфекційні хвороби.– 1997.– N2. – С. 24–25.

 • Волянська Л. А. Параклінічні критерії оцінки синдрому ендогенної інтоксикації при гострій дизентерії // Педіатрія, акушерство, гінекологія.– 1997.– N3.– С. 38–40.

 • Волянська Л. А. Вплив ендогенної інтоксикації на абсорбцію вуглеводів при гострій дизентерії у дітей // Інфекційні хвороби.– 1995.– N1.– С. 24–27.