FEDORCIV OLGA YEVGENIVNA

 • Федорців О. Є. Скринінг бронхіальної астми як ефективний метод вчасного її виявлення у дітей шкільного віку //Здоров’я дитини.-2018.-т.13, №4.-С.27-30.

 • Fedortsiv O. Ye. Influence of ω-3 polyunsaturated fatty acids on the structure of immunocompetent cell membranes and the parameters of cellular and humoral immunity in children with rheumatoid arthritis // Family Medicine & Primary Care Review 2018; 20(1): 78–82.

 • Федорців О.Є., Мочульськая О.Н. Новые подходы к диагностике атопического дерматита у детей //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.

 • Lawson JA, Brozek G, Shpakou A, Fedortsiv O, Vlaski E, Beridze V, Rennie DC, Afanasieva A, Beridze S, Zejda J. An international comparison of asthma, wheeze, and breathing medication use among children //Pub Med Respirat Med .-2017 Dec.- Volum 133.- 22-28.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей //Современная педиатрия. – Київ, 2016. – № 7 (79). – С. 54-57.

 • Федорців О.Є., Бугера О.П. Особливості перебігу дифузного ендемічного зоба І ступеня у дітей з супутньою патологією //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2009.- №1 (10).-С.97-99.

 • Федорців О.Є., Мочульська О.М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 1 (14). – С. 94-98.

 • Fedortsiv O.Ye, Zejda J.E., Luchyshun N.Yu, Brozek G.M. Assotiation of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in Ukrainian children population //International Journal of Medicine and Medical Research.- 2015, Volume 1, Number 1, P.12-16.

 • Fedortsiv O., Luchyshyn N. The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications// Puls Uczelni. -2015; (9)1:32-36.

 • Федорців О. Є., Я.І.Зейда, О.І.Шпаков, Л.А.Грищук Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи / //Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція.-2015.-№3(22).-С.115.

 • Fedortsiv O, Zejda JE, Luchyshyn N, Brozek GM . Association of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in ukrainian children population //International journal of Medical researchers. -2015; 1(1):12-16.

 • Федорців О. Є., Лобода В.Ф., Добровольська Л.І. Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.6-9.

 • Mochulska O.M., Pyatnytsky Yu.S.Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy// Jounal of Health Sciences.-2014.-Vol.4.-P.71-75.

 • Федорців О.Є., Бугера О.П., Мельничук Л.Д. Результати лікування дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.17-20.

 • Федорців О.Є., Васильєва Н.А., Волошин С.Б. Функція зовнішнього дихання у дітей з бронхіальною астмою //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.21-23.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№ 1.-С.24-25.

 • Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Глушко К.Е. Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.26-28.

 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.29-32.

 • Федорців О.Є., Мудрик У.М., Воронцова Т.О. Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.32-34.

 • Федорців О.Є., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.35-38.

 • Федорців О.Є., Пятницький Ю.С., Мочульська О.М. Специфічна оральна індукція толерантності-новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії (огляд літератури) //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2014.-№1.-С.39-43.

 • O.Fedortsiv, Yu. Pyatnytsky, O. M.Mochulska . Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy //Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4. – P. 71-78.

 • Федорцив О.Е., Пятницкий Ю.С., Мочульская О.Н. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом //Современные проблемы науки и образования.-2014.- №6.URL:www.science-education.ru/120-16614.

 • Федорців О.Є., Левенець С.С., Стеценко В.В. Особливості макро-і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №1. – с. 14-16.

 • Федорців О.Є., Косовська Т.М., Стеценко В.В. Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №1. – с. 17-19.

 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 7-9.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 17-19.

 • Федорців О.Є. Поширеність алергічних захворювань серед школярів Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – с. 28-32.

 • Natalia Luchyshyn Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers //Puls uczelni (Opole, Polska.-2013.-N7 (4).-P.4-10.

 • Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А. Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури) //Перинатология и педиатрия.- №3(51).- 2012.- С.125-127.

 • Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study /Fedortsiv O1, Brozek GM2*, Luchyshyn N1, Kubey I1, Lawson JA3, Rennie DC3, Zejda JE2 //Advances in Medical Sciences • Vol. 57(2) • 2012 • DOI:10.2478/v10039-012-0034-6 © Medical University of Bialystok, Poland, impact factor 0,952.

 • Федорців О.Є. Діагностичне значення визначення маркерів ендотеліальної дисфункції в перебігу гострої поза лікарняної пневмонії у дітей //Современная педиатрия.-2011.- №1 (35).-С.127-129.

 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень поза лікарняної пневмонії у дітей //Клінічна та експериментальна патологія.-2011.- Том Х, №1 (35).-С.169-173.

 • Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Можливості використання морфометрії лімфоцитів як інтегрального тесту для оцінювання неспецифічної резистентності дитячого організму //Перинатология и Педиатрия.-2011.-2(46).-С.97-100.

 • Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Оцінка здоров’я дітей дошкільного віку Тернополя на основі визначення стану адаптаційних систем організму //Досягнення біології і медицини.-2010.-№1(15).- С.34-38.

 • Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей із синдромом гіперактивності з дефіцитом уваги// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010.-№1.-С.50-53.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега -3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Современная педиатрия.- 2010.- №2.- С.52-54.

 • Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідіву хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Современная педиатрия.-2010.-4(32).-С.90-93.

 • Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію //Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2009.-N 12.-С.186-188.

 • Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.7-9.